Nå foreligger referat fra konferanse i Stockholm i November med tema Successivprincipen – en metod för projektstyrning – hur använder vi resultatet?

Risker och möjligheter har en stor påverkan på kostnad och tid. Successivprincipens syfte är att i ett tidigt skede identifiera och värdera osäkerheterna. Detta är det viktigaste projektledaren, styrgruppen och organisationsledningen har att hantera och ta hänsyn till. I Norge sker detta ända upp på Stortingsnivå!

Stockholmskonferansen – Resyme